அரசியல் தந்திரம்!

அரசியல் தந்திரம்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு எண் : 42   அதிகாரம்: மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்  குறள் எண் : 691 அரசியல் தந்திரம்! அகலாது

Read more

நோயும், தீர்வும்!

நோயும், தீர்வும்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 155 அதிகாரம்: மருந்து குறள் எண்: 948 நோயும், தீர்வும்! நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்வாய்நாடி வாய்ப்பச்

Read more

உடம்பிற்கு மருந்து வேண்டாம்!

உடம்பிற்கு மருந்து வேண்டாம்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 153 அதிகாரம்: மருந்து குறள் எண்: 942 உடம்பிற்கு மருந்து வேண்டாம்! மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு

Read more

வெறும் புத்தக அறிவு வீண்!

வெறும் புத்தக அறிவு வீண்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 039 அதிகாரம்: அமைச்சு  குறள் எண்: 637 வெறும் புத்தக அறிவு வீண்! செயற்கை

Read more

வாழ்த்துவதில் உள்ள மகத்துவம்

வாழ்த்துவதில் உள்ள மகத்துவம் வாழ்த்தும் முறை மற்றும் பயன்கள்பிறர் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தோடு எழும் ஓர் ஒலியே வாழ்த்து என்ற வார்த்தையாகும். வாழ்த்து என்றாலே

Read more

ஏமாற்றுவார்கள். – ஏமாறாதே!

ஏமாற்றுவார்கள். – ஏமாறாதே! இனிப்பே சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லும் ஆங்கிலமருத்துவர்கள் அறிவாளிகள்! இந்த பதிவில் யாருக்கும் தெரியாத இரகசியத்தை இதில் காண்போம் மற்றும் இனிப்பே சாப்பிடக்கூடாது என்று

Read more