மகிழ்சியாக வாழ்!

மகிழ்சியாக வாழ்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு: 185 அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை குறள் எண்: 593 மகிழ்சியாக வாழ்! ஆக்கம் இழந்தோமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்ஒருவந்தம் கைத்துடை

Read more

நோயின் மிக முக்கியமான காரணம்!

நோயின் மிக முக்கியமான காரணம்! குறளின் குரல்! – திருக்குறள் பதிவு:156 அதிகாரம்: மருந்து குறள் எண்:948 நோயின் மிக முக்கியமான காரணம்! நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி

Read more

சாந்தி தவம்

சாந்தி தவம்: சாந்தி தவம் விளக்கம்மூலாதாரம் முதுகந்தண்டின் அடிப்பகுதியாகும். ஆசன வாய்க்கு ஓர் அங்குலம் மேலே உள்ள பால் உணர்வுச் சுரப்பியை இது குறிக்கும். எனவே, மூலாதாரத்தில்

Read more

உணவில் ஒழுங்கு

உணவில் ஒழுங்கு: உணவு உடல் இயக்கத்தாலும், உழைப்பாலும் வீணாகும் ஆற்றலை மீட்டுக்கொள்ள உள்ள வழிகளில் மிக முக்கியமானது உணவு. உடலை இயக்குவதற்கு தேவையான ஆற்றல் உணவிலிருந்து கிடைக்கின்றது.

Read more

ஆக்கினை தவம்

ஆக்கினை தவம் ஆக்கினை தவ விளக்கம் எளிய முறை குண்டலினி யோகத்தில் முதற்படி இது. மூலாதாரத்தில் உறங்கிய குண்டலினி சக்தியை ஆசிரியர் தன் தவவலிமையால் முதுகந்தண்டு வழியே

Read more

காயகல்பம் (பகுதி-3)

காயகல்பம் (பகுதி-2) Click here காயகல்ப பயிற்சி முறை காயகல்பப் பயிற்சி (1) அஸ்வினி முத்திரை, (2) ஓஜஸ் மூச்சு என்ற இருவகைப் பயிற்சிகளைக் கொண்டதாகும். முதுமையைத்

Read more

நலமே வளம்!

நலமே வளம்: அதிக உடல் எடைக்கு பை… பை!   அதிக உடல் எடை எப்படி ஆரோக்கியத்திற்குக் கேடு விளைவிக்குமோ அதேமாதிரி சராசரிக்கும் குறைவான உடல் எடை

Read more

காயகல்பம் (பகுதி-2)

காயகல்பம் (பகுதி-1) Click here விந்துநாத திரவம் ஒவ்வொரு உயிர்த் துகளிலும் எண்ணற்ற இறைத்துகள்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. அவையே சீவகாந்த ஆற்றலாக வெளிப்படுகின்றன. விந்துநாதத் திரவத்தின் தரம்

Read more

காயகல்பம்

காயகல்பம்: காயகல்ப தத்துவம் உலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ வேண்டும் என்பதே ஆசை. அதிலும் வாழ்வின் இறுதிக்கட்டத்தில் இருக்கும் மனிதர்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு

Read more