நம்பாதே!

நம்பாதே!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

நம்பாதே!

பதிவு எண்: 55       அதிகாரம்: பகைத்திறந்தெரிதல்      குறள் எண்: 876

நம்பாதே!

தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்

தேறான் பகாஅன் விடல்

விளக்கம்: தெளியினும் தெளியாவிடினும் துன்பநிலையில் நம்பி விடாதே; பகைத்து விடாதே!

சில சந்தர்ப்பங்களில் நமக்கு கடினமான சூழல்கள் ஏற்படும்பொழுது, நாம் நமக்கு மிகவும் அதிகமாக தெரிந்தவர்களை அல்லது, தெரியாதவர்களையோ நம்புவோம். பெரும்பாலும், இந்த மாதிரியான கடினமான சூழ்நிலை எதை சார்ந்து வரும் என்று பார்த்தால், பணத்தை சார்ந்து வரும்.

நிறைய நேரங்களில் நமக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் நாம் உதவிகள் கேட்கும்பொழுது, செய்யக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் இருக்கின்றார்களா இல்லையா என்பதை நாம் ஆராய மாட்டோம். நம்மை பொறுத்தவரை நமக்கு ஒரு தேவை ஏற்பட்டுவிட்டது என்றால், ஒரு உதவியை நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் என்றால், அதனை அவர்கள் உடனே நமக்கு செய்தாக வேண்டும்.

பல வருடமாக பழக்கப்பட்ட உறவு, நட்பு என்பது, ஒரு சில அற்ப்பமான காரணங்களுக்காக நாம் இழக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும். எந்தவொரு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும், ஒன்று, அதிக நெறுக்கமானவர்களிடம் கேட்போம். இல்லையெனில், தெரியாத அந்நியரிடம் நாம் கேட்போம்.

ஏனென்றால், அந்த பிரச்சனையிலிருந்து நாம் உடனே வெளிவர வேண்டும் என்றும், உடனே அதற்கான தீர்வு கிடைத்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக அந்நியர்களிடம் நாம் அணுகுவோம். அப்படி அணுகும்பொழுது, அதிகமான வட்டி அல்லது அடமானம் போன்ற விஷயங்களில் நாம் மாட்டிக்கொள்வதுபோல அமையும். இதனால் தான் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக நம் வள்ளுவர்,

தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்

தேறான் பகாஅன் விடல்

என்று கொடுத்திருக்கின்றார். நெறுக்கமானவர்களானாலும் சரி, அந்நியர்களானாலும் சரி, மிகவும் துன்ப நிலையில் அதிகமாக ஒருவரை நம்பவும் கூடாது, பகைக்கவும் கூடாது என்கிறார் நம் வள்ளுவர்.

Protection, Protect, Hand, Handful Of, Earth, Globe
நம்பாதே!

அப்படியெனில் யாரிடம் தான் நாம் உதவிக் கேட்பது? நாம் ஏன் உதவி கேட்க வேண்டும்? உதவி செய்யும் நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டு என்று நாம் ஆசைப்பட வேண்டும், அதற்கேற்ற வாழ்க்கை முறையில் நாம் வாழ ஆசைப்பட வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை எந்தவொரு விஷயமும் திடீரென்று நடக்காது.

அது சரியான ஒரு சந்தர்ப்பம், காலம் பார்த்து தான் நம்மிடம் வரும். அது வருவதற்கு முன் நமக்கு சில உணர்த்துதலை ஏற்படுத்தும். அந்த உணர்த்துதலை கண்டுக்கொள்ளாமல் விடுவதனால் தான், சில சங்கட்டமான சூழ்நிலையில் நாம் மாட்டிக்கொள்வோம்.

அப்படி மாட்டிக்கொள்ளும் சூழ்நிலையில், நமக்கு நெறுக்கமானவர்களிடமோ அல்லது நமக்கு நெறுக்கமற்றவர்களிடம் நாம் உதவி கேட்டால், எதோ ஒரு நிலையில் நாம் அவர்களுடைய உறவை இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு ஏற்படும் என்பதை தான் வள்ளுவர் இந்த இடத்தில் ஒரு எச்சரிக்கையாக கொடுக்கின்றார்.

நம்மிடம் இருப்பதை வைத்து நாம் வாழ்ந்தால், சரியான விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்வாக செய்தால், இதுபோன்ற சங்கட்டமான சூழ்நிலைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படாது.

நன்றிகள்!

நம்பாதே! : click here

மதியாதார் தலைவாசல் மிதியாதே! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *