எல்லைக்குள் வாழ்ந்தால் தொல்லை இல்லை

எல்லைக்குள் வாழ்ந்தால் தொல்லை இல்லை

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

பதிவு எண்: 356     அதிகரம்: அவாவறுத்தல்  குறள் எண்: 369

இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவாஎன்னும்

துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்

விளக்கம்: ஆசையாகிய பெருந்துன்பம் அகன்றுவிட்டால், இன்பம் வந்துக்கொண்டே இருக்கும்.

நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை, ‘விட்டுக்கொடுப்பது சரியானதா? இல்லையெனில், இழுத்துப்பிடிப்பது சரியானதா?’ என்ற கேள்வி எழும்பொழுது, இடம், நேரம், சூழல் மற்றும் சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய காரணிகள் தான் அவற்றை தீர்மானிக்கும். எந்தெந்தக் காரியங்களை நாம் விட்டுக்கொடுக்க வேண்டுமோ, அந்தந்தக் காரியங்களை மட்டும் தான் விட்டுதர வேண்டும்.

எல்லாவற்றையும் விட்டுக்கொடுப்பதென்பதும், எல்லா நேரத்திலும் விட்டுக்கொடுப்பதென்பதும் நம்மை முட்டாளாக்கிவிடும். அதேபோன்று, எந்தெந்தக் காரியங்களை நாம் இழக்க வேண்டுமோ, அந்தந்தக் காரியங்களை மட்டும் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இழக்க வேண்டும். வேண்டும். சில இழப்புகள் நாம் அடைவதைக் காட்டிலும் உயர்வானதாக இருக்கும்.

Silhouette of Four People Against Sun Background
எல்லைக்குள் வாழ்ந்தால் தொல்லை இல்லை

நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் இழக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒன்று, ‘தேவையற்ற ஆசைகள்’. தேவையற்ற ஆசைகளை நாம் இழந்தோம் என்றால், அதனால் நாம் அடையப்போகும் வாழ்வு அற்புதமானதாக அமையும். நமக்கான அடிப்படை காரியங்களை நாம் யாருக்காகவும், எதற்காகவும் விட்டுதரக் கூடாது. அதே சமயத்தில், நமக்கானது இல்லையென்று நாம் உணரும்பொழுது, அதை எட்டிப்பிடிக்கவோ, இழுத்து பிடிக்கவோ, எட்டிப் பறிக்கவோ நாம் முயற்சி எடுக்க கூடாது.

நமக்கானதை அடையவும், அடைந்ததை தற்காக்கவும் நமக்கென்று ஒரு துணிவு இருக்க வேண்டும். நமக்கு ஆகாத, நமக்கு எதிரான, நமக்கு உதவாத எந்த ஒன்றின்மீதும் நமக்கு எந்த விதமான ஆசையோ, விருப்பமோ, மோகமோ நமக்கு இருக்க கூடாது. நம்முடைய வாழ்க்கையில், ‘எது நமக்கானது? எது நமக்கு எதிரானது?’ – என்பதை அறியும் அறிவு தான், எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானது.

நமக்கான எல்லை எதுவென்று நாம் உணரும்பொழுது, தேவையற்ற தொல்லைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு ஏற்படாது. நம்முடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கு பின்னும், நம்முடைய தேவையற்ற ஆசையும், அர்த்தமற்ற அலட்சியமும் நிச்சயம் இருக்கும். இவற்றை நாம் புரிந்துக் கொண்டால், நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இன்பம் நிறைந்ததாக மாறும். ஏனென்றால்,

இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவாஎன்னும்

துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்

என்று நம்முடைய வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கின்றார். தனிமையில் நாம் சிந்திக்கும்பொழுது நமக்கு தெரியும், நம்முடைய இன்றைய துன்பத்திற்கு காரணம், நம் நேற்றைய தேவையற்ற ஆசைகள் என்பது. மீண்டும் ஒருமுறை இந்த சிந்தனைகளை சிந்தித்து பாருங்கள், இன்னும் நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும்.

நன்றிகள்!

எல்லைக்குள் வாழ்ந்தால் தொல்லை இல்லை : click here

உன் மதிப்பு தெரியாதவர்களோடு பேசாதே! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *