வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

பதிவு எண்: 302      அதிகரம்: படைமாட்சி   குறள் எண்: 763

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை

நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்

விளக்கம்: எலி கூட்டம் கடல் போல் கத்தினால் என்ன? ஒரு பாம்பு சீறிய அளவில் அவைகள் ஓடி போகுமே!

நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு குறளை நாம் புரிந்துக் கொள்ளும் பொழுது, நமக்கு எதிர்வரக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகள் ஒன்றுமில்லாமல் போகும். நாம் எந்தக் காரியங்களையெல்லாம் பிரச்சனை என்று எண்ணி, வருந்தி, குழம்பி, பயத்தில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ, அதையெல்லாம் எங்கோ, யாரோ எதிர்த்து, அதில் வெற்றியும் கண்டு, வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறனர் என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மை.

நமக்கு ஒரு எண்ணம் என்னவென்றால், நமக்கு வரும் பிரச்சனைகளை குறித்து நாம் மிகவும் பெருமையாக நினைப்போம். ‘என்னுடைய பிரச்சனை எவ்வளவு பெரியது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா!?’ என்று சிலர் சொல்ல நாம் கேட்டிருப்போம். ‘என்னுடைய பிரச்சனை என்று உரிமை கொண்டாடுவது தவறு’ என்றே நம்முடைய ஒரு பதிவில் நாம் பார்த்திருந்தோம்.

பிரச்சனைகளை அரவணைக்கக்கூடிய ஆட்களின் மற்றொரு மனநிலை தான் இந்தக் கேள்வி – ‘என்னுடைய பிரச்சனை எவ்வளவு பெரியது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா!?’ என்பது. இந்த விதமாக தங்களுக்கு எதிர்வரும் பிரச்சனையை பார்க்கும் மனநிலை என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே அவர்கள் வாழ்வை கெடுக்கக் கூடியது.

எதிரியையோ அல்லது எதிரான சூழலையோ நாம் உயர்வாக மதித்தாலோ, அல்லது உயர்வான மதிப்பீடுகளை நாம் அவைகளுக்கு கொடுத்தாலோ, அதை எதிர்கொண்டு வெல்வதவதற்கான உந்துதலும், ஊக்கமும் நமக்கு இல்லாமல் போகும். ஒரு மனிதரை அல்லது சூழலை அல்லது நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கும் மற்ற காரியங்களை நாம் பெரிதாக நினைக்கும் பொழுது, அதை எதிர்கொண்டு வாழ்வதென்பது, இயலாத ஒன்றாக மாறும்.

Positive Thinking, Positive, Symbol, Hope, Confidence
வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா?

நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சினைகளைக் குறித்து சரியான மனப்பான்மை நமக்கு இருக்க வேண்டும். ‘இது ஒன்றும் இல்லை, சாதாரணமானது, நம் தன்னம்பிக்கையால் இவைகளை வெற்றிக் கொள்ள முடியும், இவை அனைத்தையும் கடந்து நம்மால் வாழ முடியும், நம்மை அழிக்கும், நம்மை கெடுக்கும் அதிகாரமும், உரிமையும் எந்த ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் இல்லை’ – என்ற மனப்பான்மை நமக்குள் இருந்தால் மட்டுமே நாம் வெற்றிக்கொள்ள முடியும்.

பிரச்சனைகளை சிறியதாக பார்க்க வேண்டும், சிறியதாக மாற்ற வேண்டுமே தவிர, நாமே அதை பூதக்கண்ணாடியை வைத்து பார்ப்பது போல், பார்த்து பார்த்து பெரிதாக மாற்றக்கூடாது. நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை பெரிதாக வளர்த்துவிட்டது, – ‘நாமும், நம் தொடர் சிந்தனையும் தான்’ என்பதை அமைதியில் சிந்தித்துப் பார்த்தால் நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அதற்கு நேரெதிராக இருக்கக்கூடிய, ‘ஆக்கபூர்வமான எண்ணம், சிந்தனை, செயல்களை’ நாம் அதிகரிக்கும் பொழுது அது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும், நாம் அதை வெற்றிக் கொள்ளலாம்.

அவருடைய அழகிய நடையில், இந்தக் குறள் வழியாக நம்முடைய வள்ளுவரின் மன எண்ணம் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை நாம் அறியலாம்.

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை

நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்

அதாவது, ‘எலி கூட்டம் கடல் போல் கத்தினால் என்ன? ஒரு பாம்பு சீறிய அளவில் அவைகள் ஓடி போகுமே!’ என்ற ஒரு விஷயத்தை மிகவும் அழகாக தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார். நமக்கு நேரிடக்கூடிய, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை, நாம் பெரியதாக்கி பார்க்கும்வரை, நம்மால் அவைகளை வெற்றிக்கொள்ள முடியாது.

நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சினைகளை, மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தில் நாம் எதிர் கொண்டால் மட்டுமே, நாம் நினைக்கக் கூடிய வெற்றியை நம்மால் அடைய முடியும். இதை தான் இந்தக் குறள் வழியாக புரிந்துக்கொள்ளலாம்.

நன்றிகள்!

வாழ்வில் பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையா? : click here

விட்டு விலகு! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *