நீ இதுவரை அறியாத சில மர்மங்கள்!

நீ இதுவரை அறியாத சில மர்மங்கள்!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

பதிவு எண்: 338 அதிகாரம்: புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் எண்: 1289

நீ இதுவரை அறியாத சில மர்மங்கள்!

மலரினும்  மெல்லிது காமம் சிலர்அதன்

செவ்வி தலைப்படு வார்

விளக்கம்: காமம் மலரைவிட மென்மையுடையதாகும். அந்த உண்மை அறிந்து அதன் நல்ல பயனை பெறக்கூடியவர் சிலரே.

இனி வரும் சில நாட்களுக்கு காதல் மற்றும் காமம் பற்றிய அறிதலையும் புரிதலையும் நாம் பார்க்கலாம். ஏனென்றால், அவைகள் காலத்தின் தேவையாக இருக்கின்றன. காதல் என்றால் என்ன? காமம் என்றால் என்ன? காதல் மற்றும் காமம் இரண்டிற்குமான வேறுபாடு என்ன? இவைகளை நம் வாழ்க்கையில் எப்படி நாம் கையாள்வது? நிகழ்கால சமூகம் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டிய மிக அடிப்படையான காரியங்கள் என்னென்ன? – என்பதைப் பற்றி தான் இனி வரும் நாட்களில் நாம் புரிந்துக்கொள்ளப் போகின்றோம்.

நம் வள்ளுவரின் திருக்குறள் இன்பத்துப்பால் இல்லாமல் நிறைவாகாது. வாழ்வியல் சார்ந்த நிறைய காரியங்களை இதுவரை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். இனி வரும் நாட்களுக்கு மிக முக்கியமான காதல் மற்றும் காமத்தைப் பற்றிய அடிப்படை தகவல்களை நாம் பார்க்கலாம். இந்தக் காரியங்கள் வழியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல காரியங்களைக் குறித்த தெளிவு நிச்சயம் ஏற்படும். எந்த அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சில காரியங்களை மூடி வைக்கின்றோமோ இல்லை, கேட்கத் தயங்குகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு அந்தக் காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். தொடர்ந்து பல பதிவுகளை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம்.

Love, Relationship, Ice, Fire, Feelings, Romance
நீ இதுவரை அறியாத சில மர்மங்கள்!

நாம் காண்பதெல்லாம் காதலும் அல்ல, நாம் கேள்விப்பட்டவைகளெல்லாம் காமமும் அல்ல என்பதை நம்முடைய தொடர் பதிவின் இறுதியில் நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்வோம். வள்ளுவர் வகுத்துக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ‘அறம்’, ‘பொருள்’, ‘இன்பம்’ –  இந்த மூன்று விஷயங்களைப் பற்றிய தெளிவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவிற்கு நாம் அடைகின்றோமோ, அந்த அளவிற்கு மேன்மைப் பொருந்திய ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை நிச்சயம் மாறும். காதல் மற்றும் காமத்தை புரிந்துக்கொள்ளாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுமை அடையாது.

அந்த இரண்டு வார்த்தைகளை சார்ந்த புரிதலை நமக்கு ஏற்படுத்துவதற்காகத் தான் நம் வள்ளுவர் 25 அதிகாரங்களை இயற்றியுள்ளார். அதாவது கிட்டதட்ட 250 குறள்களை கொடுத்திருக்கின்றார். அவைகள் அனைத்துமே, யாருக்காகவோ கொடுக்கப்பட்டவைகள் கிடையாது, நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் கொடுக்கப்பட்டவை. அதில் ‘தகையணங்குறுத்தல்’, ‘பிரிவாற்றாமை’, ‘தனிப்படர் மிகுதி’, ‘காதற்சிறப்புரைத்தல்’, ‘புணர்ச்சி மகிழ்தல்’, ‘ஊடலுவகை’- இப்படி எண்ணற்ற தலப்பின்கீழ் நிறைய காரியங்களை நம்முடைய வள்ளுவர் நமக்காக போதித்திருக்கின்றார்.

ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய மேன்மைகளையும், உண்மைகளையும் நிகழ்காலத்திற்கு பொருந்தும்படி நாம் புரிந்துக்கொள்ளலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள், தொடர் பதிவின் வழியாக இவைகளைப் பற்றிய மேன்மைகள், உண்மைகளை நாம் விளங்கிக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் இந்த இரண்டு காரியங்களும், இரண்டு நிமிடத்தில் பேசக்கூடிய, பேசி முடிக்கக்கூடிய காரியங்கள் கிடையாது.

மிக நுட்பமாக தெளிவாக நாம் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டுமென்றால், ஒவ்வொரு நாளின் பதிவின் வழியாகத் தான் நாம் பார்த்தாக வேண்டும். இதன் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகமோ குழப்பமோ இருந்தால், எங்களுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்கள். அதற்கான தெளிவுகளை நாங்கள் ஏற்படுத்துகின்றோம். நம்முடைய அடுத்த பதிவில், காதல் மற்றும் காமத்தை சார்ந்த முதல் விஷயத்தைப் பற்றி நாம் பார்க்கலாம்.

நன்றிகள்!

நீ இதுவரை அறியாத சில மர்மங்கள்! : click here

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *