தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி!

தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

பதிவு எண்: 271 அதிகாரம்: வெகுளாமை குறள் எண்: 304

தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி!

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்

பகையும் உளவோ பிற

விளக்கம்: முகமலர்ச்சியையும், அகமலர்ச்சியையும் கொல்லும் சினத்தைவிட, வேறு பகை உண்டோ!

ஒரு சில நினைவுகள் நம்முடைய மனதில் நிறைந்திருக்கும் வரை, நம்மால் நிறைவாக வாழ முடியாது. நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான ஆசிரியர்களை பார்த்திருப்போம். ஆனால், வாழ்க்கையே ஒரு சிறந்த ஆசான் என்பதை சில சூழல்களில் நாம் சிந்திக்கும்பொழுது தான் நம்மால் அதை புரிந்துக்கொள்ள முடியும். யாருடைய வாழ்க்கையிலும் சர்வ நிச்சயமாக இதுதான் நடக்கும் என்று நாம் எதையும் சொல்லிவிட முடியாது.

Sea, Pier, Female, Alone Woman, Sitting
தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி!

ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களும், சூழல்களும் நம்முடைய முகமலர்ச்சியை திருடக்கூடியதாக அமையும். ஒரு சில நிகழ்வுகளும், வாழ்வின் நகர்வுகளும் நம்முடைய அகமலர்ச்சியை கெடுக்கக்கூடியதாக அமையும். வேடிக்கை என்னவென்றால், ஒரே விதமான நகைச்சுவைக்கு நாம் மீண்டும் மீண்டும் சிரிக்க மாட்டோம். ஆனால் ஒரே விதமான கவலைகளுக்கோ அல்லது குழப்பங்களுக்கோ அல்லது ஒரு சில நிகழ்வுகளுக்கோ நாம் மீண்டும் மீண்டும் வருத்தப்படுவோம், கோபப்படுவோம்.

ஒரு சிலர் பேசிய வார்த்தைகள், ஒரு சிலருடன் ஏற்பட்ட முறன்பாடுகள், குடும்ப பிரச்சனை, கசப்பான சில வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள், நாம் பட்ட அவமானம், விரோதம், பிரச்சனைகள் – இதுபோன்ற விஷயங்களுக்கு நாம் நம்முடைய நேரத்தையும் கவனத்தையும் தருகின்றவரை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும், மாற்றமும் இருக்காது. ஒரு சில விஷயங்களை குறித்து யோசித்து வருத்தப்படலாம். அந்த சமயத்தில் அந்த வருத்தம், ஏதோ சில விஷயங்களை நமக்கு உணர்த்தும்.

ஆனால், ஒவ்வொரு நாளும் அதே நினைவுகளில் நாம் இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சில நிகழ்வுகளை நம்முடைய மனதில் இருந்து நாம் அழித்தால் மட்டுமே, நம்முடைய முகத்திலும், மனதிலும் புதுவிதமான மகிழ்ச்சிகள் பிறக்கும். தேவையற்ற எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும், கோபம் கொண்டு, நாம் நம்முடைய முக மலர்ச்சியையும், அகமலர்ச்சியையும் கெடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காகத் தான் நம்முடைய திருவள்ளுவர் இந்த விதமான அறிவுரையை நமக்கு கூறியிருக்கின்றார். எந்த விதமான காரணங்கள், எந்த விதமான நிகழ்வுகள் நம்முடைய முக மலர்ச்சியையும், அக மலர்ச்சியையும் கெடுக்கின்றதோ,

அந்தக் காரணங்களையும், நிகழ்வுகளையும் நம்முடைய மனதிலிருந்து நாம் அழித்துவிட்டோமென்றால், நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும்.

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்

பகையும் உளவோ பிற

அதாவது, முகமலர்சியையும், அகமலர்சியையும் கொல்லும் சினத்தைவிட, வேறு பகை உண்டோ!

நன்றிகள்!

தேவையற்ற சில நினைவுகளை அழி! : click here

போனது போகட்டும். இனியாவது வாழ்! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *