எண்ணம்போல் வாழ்க்கை!

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை!

பதிவு எண்: 41     அதிகாரம்: ஊக்கமுடைமை     குறள் எண் : 596

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை!

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது

தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து

விளக்கம்: நினைப்பதெல்லாம் உயர்வையே நினைக்க, உயர்வு வடாவிடினும் அந்நினைவை விடாதே.

உயர்வு தாழ்வு என்ற ஒரு விஷயம் எங்கிருக்கும் என்று கேட்டால், எண்ணங்களில் இருக்கும். எண்ணங்களின் அடிப்படையில் தான் நம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் நகர்கிறது. நாம் எண்ணும் எண்ணம் சரியாக இருந்தால், கண்டிப்பாக செயலிலும் அது வெளிப்படும். நாம் வாழும் வாழ்க்கை மிகவும் அழகானது. இந்த அழகான வாழ்க்கையை மேலும் அழகுபடுத்துவதற்கு, சரியான ஒரு எண்ணம் என்பது நமக்கு துணையாக நிற்கும்.

எது சரியான எண்ணம்? எது தவறான எண்ணம்? ‘உயர்வான எண்ணம்’, ‘தாழ்வான எண்ணம்’- என்பதை நாம் எப்படி வரையறுக்கலாம். எந்த எண்ணமெல்லாம் நம்முடைய ‘தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, குடும்ப வாழ்க்கை, சமூக வாழ்க்கை, இலட்சிய வாழ்க்கை’ – இவற்றிற்கு உதவுமோ, அவை அனைத்துமே உயர்வான எண்ணம் தான். எந்த எண்ணமெல்லாம் இதற்கு எதிராக இருக்குமோ, அவை அனைத்துமே தாழ்வான எண்ணம்.

இன்றைக்கு நாம் வாழும் வாழ்க்கை, நேற்று நாம் என்ன செய்தோம், நேற்று நாம் என்ன நினைத்தோம் என்பதனுடைய வெளிப்பாடு. எந்த விதமான எண்ணங்கள் சிந்தனைகளை நம் மனதிலும், வாழ்க்கையிலும் நாம் அனுமதிக்க போகின்றோம் என்பதை சார்ந்தது தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கை நகர்வுகளும் இருக்க போகின்றது. இந்த விஷயத்தை புரிந்த சிலர், ‘ஒரு மணி நேரம் தியானம் செய்ய போகின்றேன், நல்ல விஷயங்களை நான் நினைக்கப் போகின்றேன்’ என்று தனியாக ஒரு சில நேரத்தை ஒதுக்குவார்கள்.

மீதம் இருக்கும் 23 மணி நேரம் அவர்களுடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் யோசிக்கமாட்டார்கள். முடிந்த அளவிற்கு, நம்முடைய முழு நேரத்தையும் நாம் வாழும் அனைத்து வாழ்நாட்களிலுமே, நல்ல விதமான எண்ணங்கள், சிந்தனைகளால் நாம் அலங்கரிக்கும் பொழுது தான் அந்த விஷயங்கள் நம் வாழ்க்கையில் வெளிப்படும்.

இன்னும் சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால், ‘முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன், ஒருவாரம் அல்லது ஒரு மாதம் நல்லவைகளை சிந்தித்துப் பார்க்கிறேன், நல்லவனாக வாழ்ந்து பார்க்கிறேன்’ என்று முடிவெடுப்பார்கள். அந்த சிந்தனையும் ஒரு பின்விளைவையே ஏற்படுத்தும். ஏனென்றால், ஏதோ ஒரு முயற்சி செய்யும் அடிப்படையில், நம்முடைய குணத்தை நாம் தீர்மானிக்கக் கூடாது.

முழுமையாக நம்முடைய இயல்பாக நாம் அதனை மாற்றும் பொழுது, நல்ல விதமான உயர்வான எண்ணங்களை நாம் எண்ணும் பொழுது, அது நடக்கின்றதோ, இல்லையோ நடந்ததன் பிறகு நான் கடைபிடிக்கின்றேன் என்பதை விட, நடக்கும் வரை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதே இங்கு முதன்மையானது.

அதை தான் வள்ளுவர் இங்கே ஒரு எச்சரிக்கையாக சொல்கின்றார், ”தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து” என்று (அதாவது, “உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல்” நினப்பதெல்லாம் உயர்வையே நினைக்க, “மற்றது தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து” அப்படியே உயர்வு வரவில்லை என்றாலும், அந்த நினைவில் இருந்து நீ பின்வாங்கி விடாதே! உன்னுடைய உயர்வான சிந்தனைய கைவிட்டு விடாதே! என்பதை தான் வள்ளுவர் இங்கு எச்சரிக்கையாக கொடுக்கின்றார்)

நன்றிகள்!

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை! : click here

காமத்தில் மூழ்காதே.வாழ்வை இழப்பாய்! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *