இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே!

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே!

பதிவு எண்: 304 அதிகாரம்: செய்நன்றி அறிதல் குறள் எண்: 108

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே!

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது

அன்றே மறப்பது நன்று

விளக்கம்: நன்றிக்குரியவைகளை மறப்பது என்றும் நல்லதில்லை, அவ்வாறு இல்லாததை உடனே மறப்பது நல்லது.

நம் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான, மிக அற்புதமான ஒரு திருக்குறள் இது. இந்தக் குறள் வழியாக மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தில் ஒரு சில வாழ்வியல் சார்ந்த விஷயங்களை இன்றைக்கு நாம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். மன வேதனையிலோ, அல்லது ஏதாவது சில விரக்தியிலோ ஒரு சிலர் இருக்கும்பொழுது, அவர்கள் வாயில் இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை ‘நன்றிக்கெட்ட உலகம் இது’-என்று சொல்வதை நாம் அனைவருமே பொதுவாக கேள்விப்பட்டிருப்போம்.

ஆனால், உண்மையில் இந்த உலகம் அற்புதமானது, அதிசயமானது. நாம் வாழக்கூடிய இந்த உலகம், என்றைக்குமே நன்றியை மறந்தது கிடையாது. அதனால் தான், சூரியனில் இருந்து பிரிந்தாலும், இன்று வரை அந்த சூரியனை சார்ந்தே சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது, பல விதமான உயிரினங்களை தன்னுள் வாழவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. வேதனையில் இருக்கின்றவர்கள் குறிப்பிட விரும்புவது, நன்றிக்கெட்ட சில மனிதர்களை தான்.

பேச்சுவழக்கில் அந்த வார்த்தை மருவி நன்றிக்கெட்ட உலகம் என்று மாறிவிட்டது. யாரோ சிலருடைய நன்றிக்கெட்ட குணத்தால், ஒட்டுமொத்தமாக நாம் இந்த உலகத்தை குறை சொல்லக் கூடாது. நம்மைச் சுற்றி நாம் நிறைய நபரை சந்தித்திருப்போம். நாம் செய்த ஒரு சில நன்றிகளை அவர்கள் மறந்திருப்பார்கள். ஏன் மறந்தார்கள் என்று நாம் சிந்தித்துப் பார்த்தால், ஒவ்வொருவருக்கும் ஆயிரம் காரணங்களையும், விளக்கங்களையும் நாம் கண்டறியலாம். ஆனால் அப்படி ஆராய்வதோ, சிந்திப்பதோ நம் மன அமைதியை கெடுக்கக்கூடியதாகத் தான் நிச்சயம் இருக்கும்.

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே!

ஒருவருக்கு நாம் ஒரு சில உதவிகள் செய்யும்பொழுது, அதன் பிரதிபலனையோ, அல்லது நாம் செய்த உதவிகளை அவர்கள் மறக்காமல் என்றென்றும் நினைவில் வைத்திருப்பார்கள் என்றோ நாம் அந்த உதவிகளை செய்யக் கூடாது. மனிதர்களுக்கென்று பல எதார்த்த குணங்கள் இருக்கும். அதில் ஒன்று ‘தான் செய்த நன்றியை மறப்பது’. மற்றவர்கள் நாம் செய்த உதவியை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கக் கூடாது. அதே சமயத்தில், நமக்கு மற்றவர்கள் செய்த நன்றியை, உதவியை எந்தவொரு சூழ்லிலும் நாம் ஒருபொழுதும் மறந்துவிடக் கூடாது.

உதவியில் சிறியது, பெரியது என்ற வேறுபாடுகளை நாம் பார்க்கக் கூடாது. எந்த உதவியை யார் செய்தாலும், அதை நாம் நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். அது தான் நம்முடைய அடிப்படை அறம் சார்ந்தக் கடமை. இரண்டு காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை நலமாக்கும். ஒன்று, அடுத்தவர்களுக்கு நாம் செய்த உதவியை மறப்பது. மற்றொன்று நமக்கு மற்றவர்கள் செய்த உதவியை என்றென்றும் மறக்காமல் இருப்பது. இப்படி நாம் ஒவ்வொருவரும் இருந்தாலே, நம்மச் சுற்றியுள்ள அனைவரும் நன்றிக்கெட்டவர்களாக இல்லாமல் இருப்பார்கள்.

நன்றியை மறப்பதும் தவறு, நன்றல்லாததை நினைவில் வைத்திருப்பதும் தவறு. என்ற உயரிய வாழ்வியல் கருத்தை தான் நம்முடைய வள்ளுவர் இரண்டே வரியில், மிக அற்புதமாக, தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்.

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது

அன்றே மறப்பது நன்று

என்று. யாரோ சிலர் நாம் செய்த நன்றியை நாம் செய்த உதவியை மறப்பதால், இந்த உலகமோ, இல்லை நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைவருமே நன்றிக்கெட்டவர்கள் என்ற மனப்பான்மைக்கு நாம் போகக்கூடாது. வள்ளுவர் குறிப்பிடும்படி, நன்றிக்குரியவைகளை மறப்பது என்றும் நல்லதில்லை. “அவ்வாறு இல்லாததை உடனே மறப்பது நல்லது” என்ற சிந்தனை நமக்குள் ஆழமாக பதிவாக வேண்டும்.

நன்றிகள்!

இது நன்றிகெட்ட உலகம். மறக்காதே! : click here

நீ படும் கஷ்டம் வீண்போகாது! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *