அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்!

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்!

பதிவு எண்: 346     அதிகரம்: அன்புடைமை   குறள் எண்: 76

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்!

அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப அறியார்

மறத்திற்கும் அஃதே துணை

விளக்கம்: அறத்திற்கு மட்டும் அன்பு துணையில்லை, வீரத்திற்கும் அதுவே துணை.

அன்பு என்ற ஒரு உணர்வு படைப்பின் ஒரு அங்கம். இந்த உலக வாழ்க்கையில், நம்மை நேசிக்க ஒருவரையும், நாம் நேசிக்க ஒருவரையும் கண்டுகொண்டு விட்டால், நாம் வாழும் வாழ்வே ஒளி நிறைந்ததாக மாறும். உண்மையான அன்பு ஒன்று மட்டும் தான், நம் வாழ்வில் நாம் நினைக்கும் நல்மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அன்பால் செய்யப்படாத எந்த ஒரு காரியங்களும் முழுமை அடையாது, வெற்றியும் பெறாது.

அன்பு தான் நம்முடைய பலவீனம் என்றால், இந்த உலகின் மிக பலமான ஆயுதமாக நாம் உருமாறுவோம். அதிகம் வேண்டாம், நம்மை நேசிக்க ஒருவரும், நாம் நேசிக்க ஒருவரும் இருந்தால் கூட, இந்த உலக வாழ்வு நமக்கானதாக மாறும். அந்த ஓரு நபர் வெளியாளாக இருப்பதில் ஒரு ஆபத்து இருக்கின்றது.

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்!

ஏனென்றால், இங்கு யார், எப்பொழுது, எப்படி மாறுவார்கள் என்று உறுதியாக கூற முடியாது. ஆயிரம் நபரை நாம் நேசிக்கலாம், அதில் முதல் ஆளாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஒருவர் மீது நாம் வைக்கும் அன்பும், நம்பிக்கையும் பொய்யென்று ஆகும் போதும், இல்லையென்று போகும் போதும், நம் வாழ்வு நம் கையை மீறி செல்லக் கூடியதாக மாறும். அப்படி ஒரு நிலைக்கு நம் வாழ்வு தள்ளப்படக்கூடாது என்றால், அன்பில் நமக்கு தெளிவு இருக்க வேண்டும்.

நல்லவர்களாக வாழ வேண்டும் என்றாலும், ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாலும், ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் என்றாலும், தைரியத்தோடு வாழ வேண்டும் என்றாலும், நிதானம் மற்றும் தெளிவோடு வாழவேண்டும் என்றாலும், வெற்றியோடும், மகிழ்வோடும் வாழ வேண்டும் என்றாலும் – இவை எல்லாவற்றிற்கும் அன்பு தான் அடிப்படை.

உங்களை யாராவது உண்மையாக நேசித்தாலும் சரி, நீங்கள் யாரையாவது உண்மையாக நேசித்தாலும் சரி, உங்கள் வாழ்வை நீங்கள் நிறைவாக வாழ்ந்து முடிப்பீர்கள். ஏனென்றால், அறமாயினும், வீரமாயினும் அதற்கு அன்பே துணை என்று நம் வள்ளுவர் இந்தக் குறள் வழியாக நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்.

இந்த ஆறமும், வீரமும் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அனைத்து காரியங்களுக்கும் அடிப்படை. கண்மூடித்தனமாக நேசிப்பது எல்லாம் அன்பென்றாகாது. அன்புபென்றால், அதில் அறமும் இருக்கும், வீரமும் இருக்கும்.

அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப அறியார்

மறத்திற்கும் அஃதே துணை

அதாவது, அறத்திற்கு மட்டும் அன்பு துணையில்லை, வீரத்திற்கும் அதுவே துணை. இவ்விடத்தில், ‘அறம்’ என்றால் ‘அனைத்து விதமான நன்மையான காரியங்கள்’.

நன்றிகள்!

அடுத்தவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது வீண்! : click here

சிலரோடு வாழ முடியாது! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *