விதியென்று விட்டுவிடாதே!

விதியென்று விட்டுவிடாதே!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

விதியென்று விட்டுவிடாதே!

பதிவு எண்: 334 அதிகாரம்: ஆள்வினையுடைமை குறள் எண்: 620

விதியென்று விட்டுவிடாதே!

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்

தாழாது உஞற்று பவர்

விளக்கம்: தலைவிதியையும் தனக்கு சாதகமாக பார்ப்பார் சோர்வின்றி தளராது பெருமுயற்சி செய்பவர்.

நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நிறைய விஷயங்கள் மீது ஆசைப்படுவோம். வாழ்வும், வயதும் மாறும் பொழுது, நம்முடைய “ஆசை, விருப்பம், கனவு, இலட்சியம்” – இவை அனைத்துமே மாற்றம் அடையும். அப்படி ஆசைப்படும் காரியங்கள் அனைத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அடைந்தோமா? என்று யோசித்தால், பெரும்பான்மையான நேரத்தில், ‘இல்லை’ என்பது தான் பதிலாக இருக்கும்.

அநியாயமான ஆசைகளோ, அர்த்தமில்லாத ஆசைகளோ நிறைவேறாமல் போனால், அதில் வருந்தவோ யோசிக்கவோ ஒன்றும் இல்லை. ஆனால், நியாயமான ஆசைகளும் கனவுகளும் கூட, நம்முடைய கை நழுவிப் போகும், அடைய முடியாமல் போகும். அதற்கு என்ன காரணம் என்று யாராவது நம்மிடம் கேட்டால், நாம் வேறு யாரையாவதோ, இல்லையெனில், வேறு ஏதோ சிலவற்றின் மீதோ நம்முடைய காரணங்களையும், நம்முடைய குற்றச்சாட்டுகளையும் அடுக்குவோம். மற்றவர்களும், மற்ற பிற காரணங்களும் நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை தடுக்கலாம், கெடுக்கலாம்.

விதியென்று விட்டுவிடாதே!

அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. ஆனால், காலம் முழுவதுமே நம்மை தடுப்பதற்கும், நம்மை கெடுப்பதற்கும் யாருக்கும் எதற்கும் உரிமையும் இல்லை, அதிகாரமும் இல்லை. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரினங்களும் சுதந்திரமானவை. தன்னுடைய பாதையையும் தனக்கான வாழ்வையும், தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரமும், அதில் பயணிக்கக்கூடிய உரிமையும் எல்லோருக்குமே இருக்கின்றது. அதை முற்றும் முழுவதுமாக தடுக்கவோ, இல்லையெனில் கெடுக்கவோ யாராலும் முடியாது. அப்படி நம்முடைய கனவையும் வாழ்வையும் கெடுக்கும் உரிமை இரண்டு காரியங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கின்றது.

ஒன்று, நம்முடைய ‘சோர்வு’. உடல் சோர்வு, மன சோர்வு, உளவியல் சோர்வு. இதற்கெல்லாம் நாம் முக்கியத்துவம் தந்தாலோ, இல்லையெனில், இந்த விஷயங்களையெல்லாம் நாம் பொருட்படுத்தினாலோ நம்முடைய வாழ்வு மற்றவர் முன் புலம்பும் நிலைக்கு தள்ளப்படும். இரண்டாவது, ‘காலம் தாழ்த்துதல்’. செய்ய வேண்டிய செயலை, செய்ய வேண்டிய காலத்தில், செய்ய வேண்டிய நிலையில் செய்யாமல் போகும்பொழுது, இருக்க வேண்டிய இடத்தில், இருக்க வேண்டிய நிலையில் இல்லாமல் நாம் காணாமல் போவோம். இந்த காரியங்களை தான் மிகவும் அழுத்தமும், திருத்தமுமாய் நம்முடைய வள்ளுவர் இந்தக் குறள் வழியாக நமக்கு போதித்திருக்கின்றார்.

அதாவது, தன்னுடைய தோல்விக்கோ, தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இழப்புகளுக்கோ தலைவிதியைக்கூட தனக்கு சாதகமாக பார்ப்பார்களாம் – யாரென்று பார்த்தால் ‘சோர்வின்றி தளராமல் பெருமுயர்ச்சி செய்பவர்கள்’. இந்த மனப்பான்மையை தான் இந்தக் குறள் வழியாக நாம் வளர்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்

தாழாது உஞற்று பவர்

வாழ்க்கையில் முன்னேற துடிக்கும் ஒவ்வொருவருமே தன்னுடைய ஆழ்மனதில் பதிவு செய்ய வேண்டிய மிக அற்புதமான குறள் இது.

நன்றிகள்!

விதியென்று விட்டுவிடாதே! : click here

புதுவருடத்திலாவது இப்படி இருந்து பார்……. : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *