எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!

எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!

பதிவு: 324 அதிகாரம்: இல்வாழ்க்கை குறள் எண்: 47
எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!
இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை.

விளக்கம்: இயல்பாக குடும்ப வாழ்வு வாழ்பவன், முன்னேற முயல்வார் எல்லோரிலும் சிறந்தவன்.


இதில் இருக்கக் கூடிய சத்தியத்தை நாம் உணர்ந்துவிட்டோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக் கூடிய தேவையற்ற மன அழுத்தங்களில் இருந்து நம்மால் நிச்சயம் வெளிவர முடியும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நினைத்த உயரிய ஒரு இலக்கை அடைய முடியாமல் போனதை நினைத்து நம்மில் சில பேருக்கு ஒரு சில ஏக்கங்கள் இருக்கும். ஒரு சில இலட்சியங்கள், கனவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடைய முடியாமல் போகிறது என்றால் நாம் அதை குறித்து வருந்தி, எந்த விதமான பயனும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட போவது கிடையாது. ஆசை பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்.

அப்படி முயற்சி எடுத்தும் நமக்கு கிடைக்காமல் போகிறது என்றால் நாம் அதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை வெறுத்துவிடக் கூடாது. இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் வெற்றி அடைய முடியுமா? எல்லோராலும் வாழ்வில் மிகப் பெரிய நிலைக்கு உயர முடியுமா? எல்லோரும் பெரிய சாதனையை சாதிக்க முடியுமா? இந்த விதமான கேள்விகளுக்கு பின்னால் பல விதமான போட்டிகளையும், தடைகளையும் நாம் தாண்ட வேண்டியதாக இருக்கும். இந்த உலகமும், நம் சமூகமும் உண்டாக்கிய சில போட்டிகள் போலித்தனமானவை. படிப்பு, விளையாட்டு, தொழில் இது எது ஒன்றிலும் நாம் சாதிக்க வேண்டும் என்று போட்டி போடும் பொழுது ஏதோ சில காரணங்களால் நாம் நினைத்த இலக்கை நம்மால் எட்ட முடியாமல் போகும் பொழுது நாம் கவனாமாக இருக்க வேண்டும்.

Achieve, Woman, Girl, Jumping, Running
எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!

இந்த உலகத்தில் எதுவொன்றையும் நாம் அடைய நினைக்கலாம். ஆனால் அது எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட உயர்ந்தது என்று ஆகாது. இந்த உலக வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றைவிடவும் உயர்வானது, உன்னதமானது நம்முடைய வாழ்க்கை மட்டும் தான். எது ஒன்றிற்காகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வெறுக்கக் கூடாது. ஆசை பட்டது நடக்கவில்லை, கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக வாழ்க்கையை வெறுத்து தற்கொலை அளவிற்கு சிலபேர் போகிறார்கள் என்றால் அதற்கு இந்த உண்மையை அவர்கள் புரிந்துக் கொள்ளாமல் போனது தான் மிக முக்கியமான காரணம். ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான பிரச்சனைகள், பலவிதமான தடைகள், பலவிதமான சூழ்நிலைகளை கடந்து தான் நாம் வாழ வேண்டும்.

ஆயிரம் காரணம் இருந்தாலும் எந்த ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையிலும் தற்கொலையை நாம் தேர்ந்தெடுக்கக் கூடாது. நம்முடைய வாழ்க்கையை தாண்டி சிலவற்றிற்கும், சிலபேருக்கும் நாம் முக்கியத்துவம் தரும் பொழுது தான் தேவையற்ற சில விதமான எண்ணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்கும். நாம் முயற்சிக்கலாம், முட்டிமோதலாம் பலவிதமான சூழலை கடந்து நம் இலக்கை நோக்கி நாம் பயனிக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை தாண்டி நாம் எதுவொன்றையும், எவரொருவரையும் நாம் நேசிக்கக் கூடாது.

அப்படி நேசிக்கும்பொழுதோ இல்லை முக்கியத்துவம் தரும்பொழுதோ தான் தற்கொலை அளவிற்கு சிலபேர் சிந்திக்கின்றார்கள். இயல்பான குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்வது என்பது தான் எல்லா விதமான உயர்வான இலட்சியத்தை விடவும் உயர்வானது, மேன்மையானது. இந்த ஆழமான உண்மையை தான் வள்ளுவர் இந்த குறள் வழியாக நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார். இந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்துக் கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்ககையை தேவையற்ற காரணங்களுக்காக மட்டும் இல்லை உயர்வான காரணங்களுக்காகவும் கூட நாம் வீணடிக்க மாட்டோம். ஏனென்றால், வாழ்க்கை எல்லாவற்றைவிடவும் உயர்வானது, மேன்மையானது. “இயல்பினான்… சிறந்தவன்.”

நன்றிகள்!

எதையும் அதிகம் நேசிக்காதே!: click here

சிலரின் அன்பை எதிர்பார்க்காதே!: click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *