உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே!

உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

பதிவு எண்: 332 அதிகாரம்: வாய்மை குறள் எண்: 291

உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே!

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்

தீமை இலாத சொலல்

விளக்கம்: வாய்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்றால் அது எவ்வுயிருக்கும் எவ்வகை தீங்கும் இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

நம் எல்லோருக்குமே நன்கு பரிச்சயமான ஒரு குறள் இது. பல கட்டங்களில் நாம் அந்த குறள் வழியாக நிறைய விஷயங்களை பார்த்து இருக்கின்றோம். இன்றைக்கு மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தில் ஆழமான வாழ்வியல் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

Earth, Lighter, Planet, Light
உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே!

சில நேரங்களில் நாம் கேட்கக்கூடிய கேள்வியும், சொல்லக்கூடிய பதிலும் உண்மையானதாகதான் இருக்கும். ஆனால், நன்மையானதாக இருக்கின்றதா? என்று நாம் யோசிக்க மாட்டோம். யாரையும் காயப்படுத்தும் கேள்வியும், பதிலும் வாய்மை ஆகாது என்பதுதான், நம் வள்ளுவரின் கூற்று. அதனால் தான் இந்த குறளில் வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின், யாதொன்றும் தீமை இலாத சொலல் என்று  மிக  அழுத்தமாக கூறியிருக்கின்றார் நம் வள்ளுவர். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையை சொல்ல வேண்டும்  உண்மையாக இருக்க வேண்டும்  என்ற எண்ணத்தில், நம் வாழ்வையும், நம்மை சார்ந்து அடுத்தவர்களின் வாழ்வையும் நாம் கெடுக்க கூடாது. ஒருவிதமான தெளிவு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அதாவது நாம் பேசக்கூடிய அனைத்து உண்மையும், நன்மையும் இல்லை.

எதை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது?

நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில பொய்கள், தீமையானவையும் இல்லை என்ற உண்மையை நாம் உணர வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஒரு சில விஷயங்களை நாம் வெளியே சொல்வோம். ஒரு சில விஷயங்களை நாம் வெளியே சொல்ல மாட்டோம். ஒரு சில விஷயங்களை நாம் மற்றவர்களிடம் சொல்வதால், அது நமக்கு நன்மையாக அமையலாம். ஆனால், ஒரு சில விஷயங்களை நாம் வெளியே சொல்லும் பொழுதும், மற்றவர்களிடம் தெரியப்படுத்தும் பொழுதும் அது நமக்கே எதிரானதாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றது.

எந்த மாதிரியான விஷயங்களை வெளியில் சொல்லலாம்? எந்த மாதிரியான விஷயங்களை வெளியில் சொல்லக் கூடாது என்று ஒரு சிலருக்கு சில தெளிவற்ற நிலை வாழ்க்கையில் இருக்கும். எந்த விஷயங்களை வெளியில் செல்வதால், நமக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் அது கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துமோ, எந்த விஷயங்களை வெளியே செல்வதால் நமக்கும், நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் மீளா வலியை அது ஏற்படுத்துமோ, எந்த விஷயங்களை வெளியே செல்வதால் நமக்கும், நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஒருவிதமான குழப்பத்தையும், தீராத பாதிப்பையும் அது ஏற்படுத்துமோ, அந்த விஷயங்களை நாம் எந்த ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையிலையும் வெளியே சொல்லவோ, வெளிப்படுத்தவோ கூடாது.

நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு பதிலாலோ, இல்லை கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாளோ  யாரோ ஒருவரின் மனம் நோக போகின்றது என்றால், அந்த விதமான கேள்வியையும் பதிலையும் நாம் கேட்கவும் கூடாது, சொல்லவும் கூடாது. தீங்கு இல்லாத பொய்யும், மெய்தான். தீங்கு இழைக்கக் கூடிய மெய்யும் பொய்தான் என்பதை, நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும். நாம் பேசும் பொழுதோ, வெளிப்படுத்தும் பொழுதோ ,தெரிவிக்கும் பொழுதோ, அந்த விஷயங்கள் அடுத்தவர்களின் மனதை காயப்படுத்துமா என்பதை சிந்திக்த பிறகுதான் நாம் அவற்றை வெளிப்படுத்த வேண்டும், கேட்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும். இதைதான் நம்முடைய வள்ளுவர்  மிக அழகாக இரண்டே வரியில் எடுத்துரைக்கின்றார்.

 வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்

தீமை இலாத சொலல்

என்று. உங்களுடைய தனிமையில் இந்த சிந்தனைகளை மறுமுறை சிந்தித்துப் பாருங்கள். இன்னும் நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும். 

நன்றிகள்!

உண்மையை பேசாதே. உண்மையாக இருக்காதே! : click here

கோழையாக இருக்காதே! : click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *