கெ(கே)ட்ட வார்த்தை!

கெ(கே)ட்ட வார்த்தை!

குறளின் குரல்! – திருக்குறள்

கெ(கே)ட்ட வார்த்தை!

பதிவு: 032 அதிகாரம்: இனியவை கூறல் குறள் எண்: 100

கெ(கே)ட்ட வார்த்தை!

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று

விளக்கம்:
இன்சொல் இருக்க கடுஞ்சொல் கூறுவதென்பது கனியை விடுத்து காயை உண்பது போன்றது.

Photo of Woman Smiling While Sitting by the Table With Her Child
கெ(கே)ட்ட வார்த்தை!

எல்லோருக்கும் தெரிந்த மிகவும் எளிமையான ஒரு குறள். “இனியவைக்கூறல்” என்ற தலைப்பின் கீழ் வரக்கூடிய, குறள்களில் 100வது குறள் இந்த குறள்.பேச்சு என்பது மனிதனுக்கு மட்டுமே கிடைத்திருக்கின்ற மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம்.இன்றைக்கு நாம் நிறைய விஷயத்திற்காக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த காலத்தில் முனிவர்கள் குறிப்பாக மூன்றே மூன்று விஷயங்களுக்காக தான் வாய் திறப்பார்களாம்.

அது என்ன அது மூன்று விஷயம்…… நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் நன்மைகளை தரக்கூடிய வார்த்தைகளாக, அன்பான வார்த்தைகளாக, உத்வேகம் உயர்வை தரக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருந்தால் மட்டும் தான் பேசுவதற்காக வாயை திறப்பார்களாம்.மற்ற நேரங்களில் மௌனத்தை மட்டும் தான் கடைபிடிப்பார்களாம்.நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல்களில் நம்முடைய கலந்துரையாடல்கள், நாம் யாரிடம் எப்பொழுது எப்படி பேச வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

நம் பேச்சே நம்மை வெளிப்படுத்தும்

நம்மிடம் நாம் பேசுகின்ற விதம், நம்மை சார்ந்தவர்களிடம் நாம் பேசுகின்ற விதம், நமக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு நபரிடம் நாம் எப்படி பேசுகின்றோம் என்பது நம்முடைய வாழ்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நாம் எப்படி பேசுகின்றோம் என்பது நமக்குள் என்ன இருக்கின்றது என்பதன் வெளிப்பாடு.

Cheerful woman and kid having fun in office
கெ(கே)ட்ட வார்த்தை!

வாழ்க்கையை முழுமையாக நேசிக்கின்றவர்கள் எப்பொழுதும் மற்றவர்கள் மனதை கஷ்டப்படுத்தும்படி பேசமாட்டார்கள்.அறிவியலின் ஆய்வுபடி ஒரு குழந்தை 14 வயதை அடைவதற்கு முன்பே 14,000 முறை எதிர்மறையான வார்த்தைகளை கேட்கின்றதாம்.அதனால் தான் கூறுவார்கள், குழந்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசமாட்டார்கள், கேட்ட வார்த்தகளை தான் பேசுவார்கள் என்று.

அப்படியெனில் சிறிய வயதிலிருந்தே ஒரு குழந்தை அதிகமாக எதிர்மறையான வார்த்தைகளை கேட்டு வளரும் குழந்தை, அதேவிதமான மனநிலையில் தான் வளர ஆரம்பிக்கும்.அரோக்கியமான அன்பான நல்ல வார்த்தைகள் இருக்கும்பொழுது, தேவையற்ற, வீணான இழிவுபடுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை தான் வள்ளுவர் மிகவும் அழகாக “கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று” என்று கூறியிருக்கின்றார்.நாம் பேசக்கூடிய, பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இனிமையானதாகவும், எளிமையானதாகவும், அன்பானதாகவும் இருந்தால் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற அனைத்து சூழ்நிலைகளுமே நன்றாக தான் இருக்கும் என்பது தான் எதார்த்தமான ஒரு உண்மை.

நன்றிகள்!

வெறும் புத்தக அறிவு வீண்! Click here

எல்லோரும் உனக்கானவர்கள் அல்ல! Click here

beelive123

Chiselers Academy, One of the Best institute for E-Learning.Its mainly for UPSC and TNPSC aspirants.We all have certain dream in our life.some have a dream to Become a Doctor,Engineer,Lawyer,Teacher and etc.If you have a Dream to become and administrator like IAS.,IPS.,IRS.,we are here to show you the way to Know about it and achieve it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *